عملیات کرگیری چیست

عملیات کرگیری ساختمان یکی از روش های تخریب ساختمان است که با استفاده از بیل مکانیکی انجام می شود. در این روش، بیل مکانیکی با استفاده از شاخک های خود، قسمت های مختلف ساختمان را از هم جدا کرده و به زمین می اندازد. کرگیری ساختمان برای تخریب ساختمان های بزرگ و بلند مناسب است.

لازم به ذکر است که استفاده از کرگیری در خیلی از موارد به دلیل اشتباهات محاسباتی در نقشه کشی، اشتباه در بتن ریزی، تغییر در نقشه ساختمان، ایجاد حفره‌هایی برای مسیر خط تلفن و تاسیسات گزینه بسیار مناسبی است.

مراحل عملیات کرگیری

مرحله آماده سازی

در این مرحله، اقدامات لازم برای آماده سازی محل تخریب انجام می شود. این اقدامات شامل قطع انشعابات برق، آب و گاز، تخلیه ساختمان، جمع آوری مصالح قابل استفاده و دپوی نخاله های تخریب است. ترجیحا یک هفته قبل از شروع کرگیری انشعابات برق، آب، گاز قطع شود تا از انفجار جلوگیری شود.

مرحله کرگیری

در این مرحله، بیل مکانیکی با استفاده از شاخک های خود، قسمت های مختلف ساختمان را از هم جدا کرده و به زمین می اندازد. این کار به تدریج انجام می شود تا از ریزش ساختمان جلوگیری شودو  در حین کرگیری به ساختمان های مجاور کمترین آسیب وارد شود.

کرگیری دیوار ساختمان

مرحله جمع آوری نخاله ها

در این مرحله، نخاله های تخریب ساختمان جمع آوری و به محل مناسب منتقل می شود.

مزایای عملیات کرگیری

  • تخریب سرعت بالایی دارد
  • با این روش ساختمان های بزرگ و بلند نیز میتوان تخریب کرد
  • امکان استفاده از بیل مکانیکی موجود در بازار

معایب عملیات کرگیری

  • به دلیل استفاده از بیل مکانیکی باعث ایجاد سر و صدا و آلودگی صوتی میشود
  • تولید حجم زیادی نخاله
  • ایجاد خطر برای ساختمان های مجاور

هزینه کرگیری

هزینه کرگیری ساختمان به عوامل مختلفی مانند نوع ساختمان، موقعیت ساختمان، حجم نخاله ها و غیره بستگی دارد.

کرگیری و کاهش هزینه

کرگیری ساختمان معمولاً به کاهش هزینه‌ها و زمان مورد نیاز برای تخریب کمک می‌کند، اما این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد و به هر مورد به طور جداگانه نیاز است تا ارزیابی شود.

به طور کلی، مزایای استفاده از کرگیری ساختمان عبارتند از:

1. سرعت تخریب: کرگیری ساختمان با استفاده از بیل مکانیکی و تجهیزات سنگین، قابلیت تخریب سریع را دارد و زمان مورد نیاز برای تخریب ساختمان را کاهش می‌دهد.

2. هزینه کاهش یافته: با تخریب سریع‌تر ساختمان، هزینه‌های مربوط به کارگران، ماشین‌آلات و ساعت کاری کاهش می‌یابد. همچنین، به دلیل استفاده از تجهیزات سنگین و کارآمد، نیاز به تعداد کارگران کمتری است.

3. ایمنی: با استفاده از روش کرگیری ساختمان، می‌توان به طور دقیق قسمت‌هایی از ساختمان را تخریب کرد و از ریسک‌های ناشی از تخریب کلی ساختمان، مانند ریزش ناگهانی، جلوگیری کرد.

کرگیری و موارد احتمالی

با این حال، در برخی موارد، کرگیری ساختمان ممکن است به مسائل زیر منجر شود:

1. پیچیدگی ساختمان: در صورتی که ساختمان دارای پیچیدگی‌های فنی، سیستم‌های خاص یا مشکلات ساختاری باشد، کرگیری ساختمان ممکن است مشکلات اضافه‌ای را به وجود آورده و زمان و هزینه بیشتری را مورد نیاز کند.

2. نیاز به محافظت از محیط زیرین: در صورتی که ساختمان در نزدیکی ساختمان‌های دیگر، خطوط انتقال انرژی یا زیرساخت‌های حساس قرار داشته باشد، نیاز به محافظت و دقت بیشتر در عملیات کرگیری وجود دارد که ممکن است هزینه و زمان را افزایش دهد.

با توجه به موارد فوق، هر تصمیمی در مورد استفاده از کرگیری ساختمان باید با توجه به شرایط خاص هر پروژه و بررسی دقیق انجام شود.

نحوه کارکرد دستگاه های کرگیری بتن یا دریل ها

فرایند کارکرد دستگاه‌های کرگیری بتن و دریل‌ها عبارتند از:

قدرت محرکه:

دستگاه‌های کرگیری بتن و دریل‌ها دارای موتوری هستند که قدرت مورد نیاز را تأمین می‌کند. این موتور قدرت مکانیکی را تولید کرده و آن را به شفته یا طناب انتقال می‌دهد.

انتقال قدرت:

قدرت تولید شده توسط موتور از طریق یک سیستم انتقال به شفت یا طناب دستگاه منتقل می‌شود. این سیستم انتقال قدرت معمولاً شامل دنده‌ها و مکانیزم‌هایی است که از قدرت مورد نیاز برای انجام عملیات خراشیدن و حفاری استفاده می‌کند.

ابزار خراشیدن و حفاری:

دستگاه‌های کرگیری بتن و دریل‌ها مجهز به ابزارهای مناسب برای خراشیدن و حفاری می‌باشند. این ابزارها شامل نوک‌ها، بری ها، کرگیرها و سایر وسایلی است که با قدرت مکانیکی تولید شده توسط دستگاه، بتن را خراشیده و حفاری می‌کنند.

عملیات خراشیدن و حفاری:

با روشن کردن دستگاه و فعال کردن موتور، انتقال قدرت به ابزارهای خراشیدن و حفاری انجام می‌شود. با حرکت این ابزارها و تماس با سطح بتن، بخش‌های مورد نظر خراشیده یا حفاری می‌شوند.

کنترل و استفاده:

کاربر با استفاده از دسته کنترل در دستگاه، سرعت و قدرت دستگاه را کنترل می‌کند.